Restaurants in Sharm El-Sheikh

Kontiki

 • Phone: 693602070
 • Address: Pasha Bay, Sharm El Sheikh

La Brasserie

 • Phone: 693710315
 • Address: Inside Radisson SAS Resort, Nabq Bay, Sharm El Sheikh

La Brise

 • Phone: 693600081
 • Address: Inside Sofitel, Naama Bay, Sharm El Sheikh

La Careta

 • Phone: 693710049
 • Address: Inside Magic Life Hotel, Nabq Bay, Sharm El Sheikh

La Cascade

 • Phone: 693663232
 • Address: Umm El Sid Hill, Sharm El Sheikh

La Cascata

 • Phone: 693710315
 • Address: Nabq Bay, Sharm El Sheikh

La Coupole

 • Phone: 693661111
 • Address: Sharm El Mayah, Sharm El Sheikh

La Favorita

 • Phone: +20693603335
 • Fax: +20693603335
 • Address: Naama bay, Sharm El Sheikh, Egypt

Lagounab

 • Phone: 693600006
 • Address: Inside Intercontinental Garden Reef Resort, Garden Bay, Sharm El Sheikh

Pataya Club

 • Phone: 0165515398
 • Fax: 693710120
 • Address: Nabq Bay, Sharm El Sheikh

Seafood Red Sea Fish

 • Phone: 693664250
 • Fax: 693661565
 • Address: El Souk El Kadim, Sharm El Sheikh

Sharm El-Sheikh